Ons Blog

Jargon Buster: eIDV

Jargon buster2

In deze editie van Blanco’s jargon buster gaan we door met u te helpen de vele afkortingen in de financiële wereld te begrijpen. Deze keer kijken we naar: eIDV, of elektronische identiteitsverificatie, die gekoppeld is aan Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML).

Wat is eIDV?

Elektronische identiteitsverificatie (eIDV) verwijst in grote lijnen naar de online systemen die worden gebruikt om identificaties te verifiëren. eIDV maakt gebruik van openbaar toegankelijke en particuliere databases om snel de identiteit van een persoon te verifiëren. Het doet dit aan de hand van belangrijke persoonlijke informatie, waaronder naam, geboortedatum, burgerservicenummer en adres, alsmede andere gegevensvelden zoals financiële informatie. eIDV is met name nuttig voor financiële instellingen om snel de identiteit van een persoon op te zoeken en te verifiëren en het risiconiveau van die persoon te beoordelen.

eIDV wordt steeds nuttiger in de financiële sector in combinatie met rechtshandhaving om financiële misdrijven zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme snel op te sporen en te voorkomen. Het wordt ook veel gebruikt in andere sectoren waar het verifiëren van de identiteit van een persoon belangrijk is, zoals verzekeringen, vastgoed en wervingsbureaus.

In de financiële wereld gebruiken banken, makelaars, financiële adviseurs en accountants eIDV om te voldoen aan de Know Your Customer-regelgeving (KYC) en de antiwitwaswetgeving (AML) om hun zogenaamde poortwachtersfunctie ter voorkoming van fraude en terrorismefinanciering te helpen uitvoeren.

Hoe eIDV werkt

eIDV vergelijkt de door de persoon verstrekte gegevens — bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en burgerservicenummer — met verschillende databanken om een match, een gedeeltelijke match of een non-match te vinden en te bevestigen. Rijbewijzen, paspoorten, geboorteakten en nationaliteitsbewijzen zijn de meest voorkomende documenten die als bron dienen om de identiteit van een persoon te verifiëren. De databanken die worden gebruikt om deze brondocumenten te controleren, kunnen gegevens van kredietbureaus, politiedossiers en vervoersautoriteiten omvatten.

Wanneer eIDV tijdens een identiteitscontrole databanken raadpleegt en bevraagt, zoekt het naar gegevens die kunnen worden gebruikt om brondocumenten te valideren. Het kan gaan om gegevens over adreswijzigingen, postgegevens, informatie over eigendom van onroerend goed, gegevens uit het kiesregister, telecommunicatiegegevens en facturen van nutsbedrijven.

De voordelen van eIDV

Organisaties betalen een vergoeding voor het gebruik van eIDV-diensten, meestal op basis van het aantal databanken dat moet worden doorzocht om de identiteit van een gebruiker te verifiëren. Hoewel het uitvoeren van eIDV-controles op klanten extra kosten met zich meebrengt, is het een extra veiligheidsniveau en is de uitgave zeker de moeite waard omdat het risico dat zaken wordt gedaan met personen die zich voordoen als iemand die ze niet zijn, aanzienlijk wordt beperkt. Op die manier draagt het gebruik van eIDV er ook toe bij dat een bank of financiële instelling haar KYC- en AML-verplichtingen nakomt.

eIDV kan frauduleus gedrag opsporen en ertegen waarschuwen als bijvoorbeeld een potentiële klant een burgerservicenummer opgeeft en uit de eIDV-controle blijkt dat dit nummer toebehoort aan een overleden persoon. eIDV is ook bijzonder nuttig voor het identificeren van personen die op internationale watchlists zijn geplaatst, bijvoorbeeld omdat zij politiek prominente personen zijn, op een sanctielijst van de overheid staan en verdacht worden van of zelfs veroordeeld zijn voor financiële misdrijven. Ten slotte is eIDV nuttig voor het up-to-date houden van bestaande klanten en voor het doorlichten van potentiële klanten. 

Kijk uit naar ons volgende artikel om dat financiële jargon te blijven kraken!

Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief

Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo