Ons Blog

Jargon Buster: EBA

Jargon buster2

De financiële wereld zit boordevol jargon en elk jaar verschijnen er nieuwe termen en afkortingen. Daarom probeert Blanco met zijn jargonbuster-reeks het complexe eenvoudig te maken en de wolken van verwarring weg te nemen, zodat financiën eenvoudig, relateerbaar en toegankelijk worden voor iedereen. Deze week duiken we in alles wat er te weten valt over de EBA: de Europese Bankautoriteit.

Wat is de Europese Bankautoriteit (EBA)?

De Europese Bankautoriteit (EBA) is een regelgevende instantie die de financiële stabiliteit in de banksector van de Europese Unie (EU) helpt te handhaven. Zij is op 1 januari 2011 door het Europees Parlement opgericht en heeft de functies en verantwoordelijkheden van het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT) overgenomen.

De EBA is een onafhankelijk regelgevend agentschap en heeft zeggenschap over de nationale regelgevers in de EU. Haar functie is, zoals de EBA stelt, te zorgen voor effectieve en consistente prudentiële regulering en toezicht” van de banksector. Met andere woorden, de EBA is verantwoordelijk voor de harmonisatie van de bankregels en ‑voorschriften in de hele EU.

Hoe werkt de EBA?

De EBA gebruikt een gestandaardiseerde reeks regels om bankverrichtingen in alle EU-landen te reguleren en te controleren. Zij ontwikkelt de technische reguleringsnormen en ‑regels waaraan financiële instellingen zich moeten houden. Dit draagt bij tot een efficiënte, transparante en stabiele interne markt voor bankproducten en ‑diensten in de EU.

De EBA is ook verantwoordelijk voor de transparantie van de markt en zij controleert de kwaliteit bij de invoering van nieuwe bankinstrumenten. Een van de hoofddoelstellingen van de EBA is beleggers te beschermen door toezicht te houden op kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.

De verantwoordelijkheden van de EBA

De regels die de EBA uitvaardigt, zijn bedoeld om deze doelstellingen te verwezenlijken:

  • De integriteit van de financiële sector handhaven
  • Het financiële stelsel van de EU stabiliseren
  • Kwaliteitscontrole van nieuwe financiële instrumenten
  • Toezicht houden op financiële instellingen
  • Bevorderen van samenwerking tussen nationale autoriteiten die toezicht houden op multinationale banken
  • Bemiddelen bij internationale geschillen
  • Bevorderen van een eenvoudige, transparante en eerlijke markt voor consumenten
  • Consumenten, investeerders en depositohouders beschermen en eerlijk behandelen
  • De transparantie van de markt verzekeren en de publieke waarden vrijwaren

EBA-stresstests en een voorbeeld uit de praktijk

De Europese Centrale Bank (ECB) voert jaarlijks transparantie- en stresstests uit op meer dan 100 EU-banken om te verzekeren dat zij de EBA-voorschriften naleven. Dit houdt in dat gegevens worden verzameld over het kapitaal, de winsten en verliezen, het kredietrisico en andere kengetallen van een bepaalde bank om de integriteit en robuustheid van de financiële instelling te analyseren en te bepalen, vooral tijdens een financiële crisis.

In 2016 bleek uit een stresstest voor 51 banken dat één bank in het bijzonder, de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) in Italië, niet over de nodige kapitaalreserves beschikte om een economische schok van drie jaar te overleven.

De bevoegdheden van de EBA zijn verstrekkend en omvatten de mogelijkheid om nationale toezichthouders te overrulen. Na de stresstest van 2016 moest MPS veel onrendabele leningen van zijn balans afstoten om zijn kapitaalreserves strategisch te versterken en de vereiste drempel van drie jaar te halen.

Blijf kijken naar ons volgende artikel om dat financiële jargon te blijven ontkrachten.

Volg ons op LinkedIn

Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief

Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo