Continuïteit is gewaarborgd bij Blanco

U kunt vertrouwen op onze governance.

Blanco is weliswaar relatief een nieuwkomer in de markt, maar u kunt erop vertrouwen dat continuïteit en informatiebeveiliging gewaarborgd zijn.

Op deze pagina kunt u lezen hoe we gestructureerd, gecertificeerd en gereguleerd zijn.

Bedrijfsstructuur

We groeien! Inmiddels is Blanco een scale up en bedienen we meer dan 125 gereguleerde instellingen. Om deze groep klanten op goede wijze te kunnen bedienen, is het belangrijk dat de organisatie hiervoor op de juiste manier is ingericht. Zo heeft Blanco vanaf 1 januari 2020 een vijfkoppige directie, waarin alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Een meer dan ervaren Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en geeft voortdurend advies. 

Bij Blanco werken veel mensen met een bancaire achtergrond. We hebben dan ook de nodige ervaring met de eisen die de wetgever en toezichthouder stellen aan uitbesteding. Om de perfecte partner te kunnen zijn voor onze vergunning houdende klanten, is Blanco zelf ook ingericht als een gereguleerde onderneming en hebben wij mensen met de juiste specialismen aan boord: gecertificeerde compliance officers, EDP-auditors, privacy professionals en risk experts. 

Company 24

ISAE 3402 certificering

Om aan te kunnen tonen dat wij in control zijn met betrekking tot onze processen, beschikt Blanco over een ISAE3402 type II certificering, waarin een externe auditor een verklaring afgeeft over de opzet én werking van de door ons getroffen interne beheersingsmaatregelen. Een ISAE3402 is ook voor de externe accountant van onze klanten belangrijk, aangezien deze externe accountant hierop kan steunen bij de accountantscontrole van de financiële verslaggeving.

Company 02

Informatiebeveiliging

Bij Blanco vinden we de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten van het grootste belang. Een vulnerability scan van de webapplicaties wordt continu uitgevoerd. Daarnaast heeft Blanco een Bug Bounty Program op HackerOne, waarbij ethical hackers doorlopend zoeken naar kwetsbaarheden in onze systemen. 

Company 04

Continuïteit

Continuïteit is al vanaf de start van Blanco top of mind. De continuïteit van Blanco heeft immers direct impact op de continuïteit van onze klanten. Binnen Blanco hebben we daarom een aantal maatregelen getroffen om onze continuïteit en daarmee die van onze klanten nog beter te borgen. Zo hebben we een Stichting Blanco Waarborg IE opgericht, die in het onwaarschijnlijke geval van faillissement van Blanco de dienstverlening aan de klanten van Blanco kan continueren. 

Company 16

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo