Ons Blog

May 2022 New 29

Wereldwijde dekking voor classificaties van juridische activiteiten

In de Onboarding Module en Client File Module hebben we wereldwijde ondersteuning voor classificatie types van bedrijfsactiviteiten voor rechtspersonen toegevoegd. Voorheen ondersteunden we enkel de NACE standaard, maar nu ondersteunen …
Lees meer
Party status 03

Nieuwe workflow voor ‘party’ status

Voorheen kon elke gebruiker de status van een cliënt wijzigen van in behandeling” naar geaccepteerd”. We hebben een nieuwe workflow toegevoegd zodat alleen gebruikers met de juiste permissie de status van een cliënt kunnen wijzigen. …
Lees meer
Upload file types in onboarding

Extra documentcategorieën toegevoegd in de Onboarding module

Een breder scala aan documentcategorieën is nu beschikbaar voor een rechtspersoon of natuurlijk persoon tijdens het onboardingproces. De geaccepteerde documentcategorieën verschillen afhankelijk van de soort party’.
Lees meer
Notification visual

Nieuwe notificatie voor risico classificatie in Client File Module

We hebben een nieuwe notificatie geïntroduceerd, genaamd Client File – Risicoclassificatie aangemaakt”, die wordt getriggerd wanneer een risicoclassificatietaak is aangemaakt. De melding heeft betrekking op alle drie de soorten …
Lees meer

Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief

Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.
Signing in onboarding 04

Herontwerp van het ondertekenproces van de Onboarding Module

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, hebben we een nieuw scherm toegevoegd aan het ondertekenproces van de Onboarding Module. Het nieuwe scherm maakt het eenvoudiger voor gebruikers om een ondertekenverzoek te starten, …
Lees meer
Connections reverse logic 03

Nieuwe weergave van juridische structuur

Na verscheidene verzoeken van onze klanten hebben wij het perspectief van de juridische structuur veranderd, zodat de cliënt altijd bovenaan staat. Hoewel dit precies het omgekeerde is van hoe onze juridische structuur voorheen werd …
Lees meer
Product view Fip details 29

Extra velden Financial Investment Plan (FIP) in productoverzicht

Er zijn nieuwe kolommen toegevoegd aan het productoverzicht in de Client File Module. Deze kolommen tonen informatie die voorheen beschikbaar was onder het tabblad Financial Investment Plan”, waardoor alle FIP-informatie nu direct …
Lees meer
Temporary nominal bulk orders in PMS

Tijdelijke nominale bulkorders

Het is vanaf nu mogelijk om in Blanco PMS via de tijdelijke bulkorders nominale enkelvoudige- en meervoudige orders aan te maken. Tot op heden konden nominale orders alleen aangemaakt worden via de handmatige invoer van een order (onder …
Lees meer
Customs fields 04

Aangepaste velden

Vanaf april is het mogelijk voor beheerders om velden toe te voegen aan party’s in de Client File. Als toevoeging op de reeds beschikbare risk markers’ en de externe referenties’, werken wij aan een breder inzetbare mogelijkheid om …
Lees meer
Rejected status in client file 1

Nieuw statuslabel: afgewezen

In de Client File hebben we een nieuw statuslabel afgewezen’ toegevoegd op party niveau. Hiermee kan een professionele gebruiker zijn cliënten labelen en party’s afwijzen, waarbij geen sprake is van een offboarding’ (omdat er geen …
Lees meer
New functionalities in CF

Nieuwe functionaliteiten in Client File

We hebben drie nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het beheer van documenten te vergemakkelijken. Professionele gebruikers kunnen nu contracten selecteren of in bulk downloaden om een ondertekenverzoek te doen, bestanden groter dan …
Lees meer
KYC Blanco visual processor as modules 01

Verwerkers hernoemd tot modules

Een verwerker (processor) was oorspronkelijk een koppeling met een custodian (zoals BinckBank) of andere derde partij waar je een registratie naar toe kon sturen (zoals AIRS). Inmiddels is deze verwerkersfunctionaliteit heel breed …
Lees meer
Addition of risk markers questions

Toevoeging van risicomarkeerders vragen

We hebben twee extra risk markers’ toegevoegd in de Onboarding en de Client File. Dit zijn: Is deze persoon een politiek prominente persoon (PEP)? Behoort de party tot een complexe juridische structuur? Deze vragen kunnen door een …
Lees meer
Migrate data to client file without natural person

Onboard een rechtspersoon zonder natuurlijk persoon

Het is nu mogelijk om de onboarding van een rechtspersoon zonder natuurlijk persoon te voltooien. Dit kan alleen indien de ondertekeningsmodule gedeactiveerd is, aangezien een natuurlijk persoon altijd vereist is voor ondertekening. 
Lees meer
Workflow to add and remove connections from parties

Workflow om connecties van partijen toe te voegen en te verwijderen

Vanaf nu is het mogelijk om aan een bestaande partij connecties toe te voegen of te verwijderen. Dit maakt het eenvoudig om een eigenaar te verwijderen, toe te voegen of te vervangen. Voor het verwijderen van een connectie hebben we een …
Lees meer
Easily search and select assignees

Gemakkelijk zoeken en selecteren van behandelaars

Om een behandelaar (assignee) toe te voegen aan een bepaalde actie, voor bijvoorbeeld een workflow, moest u voorheen door een lange lijst van medewerkers scrollen om de juiste persoon te vinden. Met de toevoeging van een nieuwe …
Lees meer
New onboarding workflow

Verbeterde onboarding workflow

We hebben het onboarding proces verrijkt met drie nieuwe functies. Ten eerste worden alle stappen gelogd en kunnen professionele gebruikers een volledige geschiedenis van hun activiteiten bekijken. Deze audit trail is belangrijk vanuit …
Lees meer
Improved FIP invitation in Client File 12

Verbeterde uitnodiging voor FIP in Client File

Tot nu toe werd in de Client File automatisch een e‑mailadres geselecteerd door het systeem wanneer een professionele gebruiker een cliënt uitnodigde voor het Financial Investment Plan (FIP). Nu kunt u dit e‑mailadres gemakkelijk …
Lees meer
Customisable FIP Knowledge and Experience test

Aanpasbare FIP kennis- en ervaringstest

Met de kennis- en ervaringstest in het Financial Investment Plan (FIP) kunnen professionele gebruikers gemakkelijk inzicht krijgen in de kennis en ervaring van hun cliënten met betrekking tot het handelen in verschillende soorten …
Lees meer
KYC Signing request select signers 1

Gemakkelijk verschillende ondertekenaars selecteren voor handtekeningverzoek

Professionele gebruikers kunnen nu eenvoudig de specifieke wettelijke vertegenwoordigers of eigenaren van een product in de Client File selecteren die nodig zijn voor een ondertekenverzoek. Dit werd voorheen voorgesorteerd door het …
Lees meer
Settings Multiple external references

Optie om externe referenties toe te voegen

Het is nu ook mogelijk om meerdere externe referenties, zoals bijvoorbeeld het CRM ID van de klant, toe te voegen aan cliënten. Er konden reeds externe referenties op product niveau toegevoegd worden, maar nu ook op cliënt niveau. Deze …
Lees meer
KYC Settings workflow settings open state 09

Informatiedashboard voor workflows

Voor beheerders (admins) hebben we een informatiedashboard gemaakt. Het dashboard bevat alle beschikbare workflows van de KYC Suite en legt duidelijk het doel van elke workflow uit. Daarnaast is eenvoudig te zien welke machtigingen een …
Lees meer
KYC Activity log on Client file 10

Client File activiteiten logboek

Bekijk alle workflows van een klant of party in één overzicht met de nieuwe Client File functionaliteit: het activiteiten logboek. Het activiteiten logboek toont zowel actieve als voltooide workflows. Openstaande workflows, zoals een …
Lees meer
KYC New customer landing page 09

Nieuwe klant landingspagina

We hebben een nieuwe landingspagina gemaakt vanaf waar klanten hun onboarding kunnen starten. De nieuwe UI/UX geeft het een eenvoudig, fris en robuust ontwerp. Klik op de afbeelding hieronder om een grotere screenshot te bekijken. 
Lees meer
Expired ID notifications

Verlopen ID notificaties

Professionele gebruikers kunnen er nu voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer een identificatie document is verlopen of binnen een maand zal verlopen. Deze functie is beschikbaar voor zowel de Onboarding als de Client File. U …
Lees meer
Manual identification onboarding

Handmatige identificatie & verificatie workflow

De Blanco technologie laat professionele gebruikers kiezen tussen automatische online identificatie en handmatige identificatie tijdens het onboardingproces. Voorheen konden professionele gebruikers die een klant handmatig wilden …
Lees meer
Add products to existing clients

Gemakkelijk producten toevoegen aan bestaande klanten

Professionele gebruikers kunnen nu eenvoudig producten toevoegen aan bestaande cliënten in de Client File Module. Voorheen moest uw cliënt de onboarding opnieuw doorlopen om een nieuw product aan te maken. Hierdoor ontstonden er aparte …
Lees meer
Redesign client view 16

Downloaden van managementinformatie uitgebreid

Enkele maanden geleden introduceerden we de mogelijkheid om managementinformatie in de Client File Module en Onboarding Module te exporteren als CSV-bestand. Lees hier meer. We hebben deze functie nu uitgebreid met meer datavelden. In …
Lees meer
UI UX improvements screening page onboarding

UI/UX verbeteringen aan onboarding screening pagina

We hebben een nieuwe screening pagina gemaakt voor de Onboarding Module, waarmee het oude pop-up scherm vervangen is. Met de nieuwe pagina kunt u alle screeningresultaten in één scherm bekijken, filteren op status en direct het …
Lees meer
Generate Binck Bank Belgium contracts automatically 1

Genereer nu ook de contracten van BinckBank België geautomatiseerd

We hebben de contracten van BinckBank België toegevoegd in de Onboarding — en de Client File Module. Hierdoor kunnen de tripartiete contracten met één druk op de knop worden aangemaakt en klaargezet voor digitale ondertekening. Op deze …
Lees meer
Multiple custom questionnaires in onboarding and client file

Voeg meerdere eigen vragenlijsten toe aan de verwerkers

Vanaf nu kunt u meerdere flexibele vragenlijsten toevoegen aan de verwerkers in de Onboarding Module en de Client File Module. Voorheen kon er maar één flexibele vragenlijst gebruikt worden om additionele vragen te stellen aan klanten …
Lees meer
Use the data from the flexible questionnaires in the document generator 04

Gebruik nu ook de data uit de flexibele vragenlijsten in de documenten generator

Het merendeel van de data die wordt opgehaald tijdens het onboarding proces kon reeds gebruikt worden om eigen documenten geheel automatisch te generen. Nu kan ook de informatie uit de flexibele vragenlijsten gebruikt worden in de …
Lees meer
Introduction of allocation and audit trail of user rights

Introductie van toekenning en audittrail van gebruikersrechten

Voorheen werd er in de KYC Module gewerkt met vooraf gedefinieerde rollen (admin, user, agent). Recent hebben wij deze rollen vervangen en kunnen professionele gebruikers zelf groepen creëren en vervolgens rechten en gebruikers aan deze …
Lees meer
Improved screening experience

Verbeterde screening experience

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het screeningproces in de Onboarding en de Client File Module, zodat professionele gebruikers screeningstickets efficiënter en eenvoudiger kunnen afhandelen. Een van de nieuwe toevoegingen zijn …
Lees meer
New option for assignees in the Client File

Nieuwe optie voor ‘assignees’ in de Client File

De Client File Module heeft een nieuwe Onboarding feature: de assignees’ optie. Met deze functie is het mogelijk om cliënten toe te wijzen aan assignees’ zoals behandelaars, accountmanagers of supervisors. Ook kunnen notificaties …
Lees meer
Updated FIP risk return formula

Bijgewerkte FIP-formule voor risico-rendement

Een belangrijk onderdeel van de Financial Investment Plan (FIP) Module is de risico-rendementsformule. De risico-rendementsformule geeft de relatie weer tussen de standaardafwijking van een belegging, die overeenkomt met de risicoscore …
Lees meer
Limiting mandatory fields in the Client onboarding

Beperken van verplichte velden in de Client Onboarding Module

Tot nu toe moesten alle velden in de Client Onboarding Module ingevuld worden voordat de onboarding afgerond kon worden. Aangezien niet altijd alle velden relevant waren voor onze verschillende type gebruikers hebben wij deze restrictie …
Lees meer
Notification workflow 03

E-mailnotificatie voor workflow in Client File Module

In januari hebben we een workflow geïntroduceerd voor de Wwft-risicobeoordeling in de KYC & Compliance Suite. Deze workflows (initiële review, periodieke review en event driven review) bevatten een takenlijst en stellen …
Lees meer
Prepare contracts from client file 18

Zet eenvoudig documenten klaar ter ondertekening in de Client File Module

Steeds meer functies van de Client Onboarding Module zijn nu ook beschikbaar in de Client File Module. Deze maand introduceerden we de klaarzetten voor ondertekening” functionaliteit in de Client File Module. Op deze manier kunnen alle …
Lees meer
Possibility to skip identification 18

Keuze om identificatie over te slaan in Onboarding Module

Vanaf nu kunnen professionele gebruikers ervoor kiezen om de voorheen verplichte identificatiestap over te slaan. Dit is vooral handig voor klanten die een cliënt face-to-face identificeren of de cliënt al geïdentificeerd hebben. Dit …
Lees meer
Settings 2 0 general contact details

Verbeterde menu structuur settings KYC professional portal

In de KYC professional portal zijn veel settings beschikbaar, zo zijn gebruikers in staat om hun KYC portal naar eigen inzicht te personaliseren. Om ervoor te zorgen dat u binnen het groeiende aantal settings nog steeds de juiste …
Lees meer
Party client Related parties Improve navigation between parties in Client File 11

Verbeterde navigatie in Client File Module

De navigatiestructuur in de Client File Module is verbeterd, zodat professionele gebruikers al hun party” gerelateerde informatie gemakkelijk kunnen vinden. Een party is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. In het nieuwe Party …
Lees meer
Possibility to skip identification 18

Pre-screening voor potentiële cliënten in Onboarding Module

Vanaf heden is het mogelijk om potentiële klanten te pre-screenen’ op PEP- en sanctielijsten en adverse media voordat de registratie is voltooid. Een aantal van onze klanten had aangegeven dat zij potentiële cliënten voorafgaand aan …
Lees meer
Signing with a wet signature

Ondertekenen met een ‘natte’ handtekening

Vanaf nu kunnen professionele gebruikers gemakkelijker kiezen tussen een digitale of natte’ handtekening. In het cliënt onboarding proces was het voorheen verplicht om een digitale handtekening te zetten om het onboarding proces af te …
Lees meer
Feb2021 New 04

Managementinformatie downloaden

Het is vanaf heden mogelijk om in de Client File module managementinformatie te exporteren als CSV-bestand. De volgende productinformatie kan in een bestand worden gedownload: producttype, productnaam, product ID, externe referentie, …
Lees meer
Search by account number

Zoeken op rekeningnummer

Wilt u zoeken naar uw cliënten op basis van een bankrekeningnummer, AIRS portefeuille nummer of andere interne referenties? Dat kan nu in onze KYC & Compliance module. Wij hebben een extra kolom toegevoegd aan de productpagina …
Lees meer
Updated Binck Bank questionnaire

Geactualiseerde Binckbank vragenlijst

BinckBank Nederland heeft haar vragenlijsten geactualiseerd. Om ervoor te zorgen dat professionele gebruikers hun cliënten eenvoudig kunnen blijven onboarden bij BinckBank met behulp van de Blanco onboarding tool, hebben wij uiteraard …
Lees meer
CF 2

Client File UX/UI make-over

Zoals velen van u misschien al gemerkt hebben, hebben we de UX/UI van de Client File Module in december een serieuze make-over gegeven. De grootste vernieuwing is de hiërarchische weergave van de cliëntrelatie, die een duidelijk beeld …
Lees meer
Artboard 1 copy 14 3x

Workflow beschikbaar voor risicoclassificatie

Ongeveer een jaar geleden introduceerden we risicoclassificatie als onderdeel van de KYC Suite. Het stelt professionele gebruikers in staat om cliënten te classificeren naar risico (laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel). We hebben daar …
Lees meer
Single sign on fintech blanco 04

Extra informatie beschikbaar in KYC-rapport

Het KYC-rapport is een duidelijke PDF met alle informatie van een cliënt, die professionele gebruikers helpt om alle gegevens rond een cliënt gemakkelijk te exporteren en transparant te maken voor bijvoorbeeld de toezichthouder. Vanaf …
Lees meer
Single sign on fintech blanco 04

Single sign-on

We hebben een single-sign-on (SSO) functionaliteit geïntroduceerd om toegang te krijgen tot onze portal. Met SSO kan een gebruiker eenmalig inloggen met één set referenties en automatisch toegang krijgen tot meerdere websites of …
Lees meer
Kyc evidos blanco fintech 31

White labelling van het ondertekenproces in de KYC & Compliance Suite

Bij Blanco werken we samen met Evidos om het digitaal ondertekenen van documenten mogelijk te maken. Als een cliënt een document moet ondertekenen, verlaat de cliënt de Blanco-omgeving en wordt hij/​zij doorgestuurd naar een beveiligde …
Lees meer
Origin of assets 03

Reach out voor herkomst vermogen

Vanaf nu kunt u als professional ook in de onboarding straat naar de herkomst van het vermogen van uw cliënt informeren. Cliënten kunnen aangeven wat de herkomst van hun vermogen is, en indien nodig kunt u aanvullende informatie …
Lees meer
Risk assessment 05 05

Finetuning van de MiFID risicotolerantie test

In september hebben we onze nieuwe MiFID risicotolerantie test geïntroduceerd. We kregen veel positieve reacties van onze klanten, maar kregen ook feedback over hoe we de risicotolerantie test verder kunnen verbeteren. Zo was het …
Lees meer
MITEK FLOW identification

Verbeterde identificatie flow KYC & Compliance Suite

We hebben de Mitek-identificatieflow onder de loep genomen en gemerkt dat er nog ruimte is voor verdere verbetering. Mitek is het mobiele identificatiesysteem waarbij cliënten zich door middel van een paspoort scan en liveness-check’ …
Lees meer
Input data Client File optional

Invoer van gegevens in Client File Module optioneel

Tot nu toe was er voor alle velden in de Client File Module input nodig om cliënten te kunnen importeren. Dit vertraagde soms echter het proces als een professionele gebruiker niet alle gegevens van een cliënt had. We hebben dit zodanig …
Lees meer
Clients switcher 1

Cliëntenoverzicht beschikbaar in Client File Module

We hebben enkele aanpassingen gedaan aan de Client File Module. Tot nu toe was het voor onze klanten niet mogelijk om een eenvoudig overzicht te krijgen van al hun cliënten, omdat het overzicht ook alle geassocieerde UBO’s, wettelijke …
Lees meer
Website blanco useblanco 2

Vragenlijst in Client File Module wordt alleen getoond bij afname

De Financial Investment Plan- en vragenlijsttabbladen waren altijd zichtbaar in de Client File Module, zelfs als ze door de gebruiker niet werden afgenomen van Blanco. Omdat wij goed begrijpen dat dit tot verwarring kan leiden, worden …
Lees meer
Notification client file

Nieuw: notificaties Client File

Notificaties zijn toegevoegd aan de Client File. Dit maakt het mogelijk om een melding te ontvangen wanneer de gegevens van een cliënt veranderen. Deze melding kan worden verstuurd naar een zelf ingesteld e‑mailadres, zoals dat van een …
Lees meer
Multiple addresses

Meerdere adressen vastleggen

Wij ondersteunden tot nu toe het vastleggen van één adres per partij. Sommige bedrijven hebben echter een bezoekadres en een correspondentieadres. Cliënten konden beide adressen tot nu toe niet invoeren, wat natuurlijk lastig was. …
Lees meer
Processor data

Weergave verwerkergegevens in de Client File

Naast generieke gegevens, hebben sommige depotbanken aanvullende vragen voordat een cliënt een rekening kan openen. Indien een cliënt wil overstappen van de ene depotbank naar de andere, dienen deze aanvullende vragen dan nog te worden …
Lees meer
Website blanco useblanco

Verbeterde onboarding flow voor cliënten

Als onze professionele gebruikers een klant worden” knop op hun website hebben, worden hun cliënten die dit selecteren omgeleid naar een tussenscherm. Dit scherm toont keuzetegels voor verschillende accounttypes (individueel, …
Lees meer
Update processor specific questions Binck Bank

Update verwerker-specifieke vragen BinckBank

Depotbank BinckBank heeft extra vragen toegevoegd aan haar intake-formulier. Om te zorgen dat u met gebruik van de Blanco onboarding tool uw cliënten gemakkelijk kunt blijven onboarden bij BinckBank, hebben we deze extra vragen …
Lees meer
UI improvements screening notification and risk qualification 04

UI-verbeteringen screeningnotificatie en risico-kwalificatie

We vonden het tijd worden dat er enkele UI-aanpassingen werden doorgevoerd in de screeningnotificaties. Naast enkele tekstuele en visuele aanpassingen is de belangrijkste wijziging dat de gebruiker vanuit de notificatie meteen wordt …
Lees meer
Processor specific information now also available in Client File 05

Verwerker-specifieke informatie nu ook beschikbaar in Client File

Tot voor kort was de informatie die ten behoeve van een specifieke verwerker wordt opgevraagd tijdens de onboarding niet direct te raadplegen in de Client File. Professionele gebruikers konden deze informatie bijvoorbeeld alleen halen …
Lees meer
Simplified look feel of the Mi FID risk tolerance test

Vereenvoudigde “look & feel” van de MiFID risicotolerantie test

We kregen vaak van onze professioneel gebruikers de feedback dat de risicotolerantie test te complex was, waardoor zij veel tijd kwijt waren met het geven van uitleg aan hun cliënten. We hebben daarom deze risicotolerantie test nog eens …
Lees meer
KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04

Configureerbare velden Client Onboarding & Client File

Enkele van onze professionele gebruikers hebben aangegeven dat een aantal van de verplichte vragen die in de Client Onboarding Module en de Client File Module worden gesteld, niet relevant waren voor hun cliënten. Deze vragen hadden …
Lees meer
KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04 2

E-mail templates in HTML

Elke e‑mail van ons systeem kan nu in HTML worden opgesteld. Voorheen was het al mogelijk om persoonlijke welkomstmails naar cliënten te sturen, maar de opties waren nog relatief beperkt. Dankzij de huidige HTML-optie hebben …
Lees meer
IP addresses Blanco services 06 2

Vaste IP-adressen voor meldingen

Tot nu toe werden alle Blanco-meldingen verzonden vanaf veranderende IP-adressen die het AWS-systeem willekeurig koos. We hebben echter verzoeken ontvangen van sommige van onze professioneel gebruikers en partners om IP-adressen te …
Lees meer
Downloading contracts in bulk documents 03 2

Het downloaden van contracten in bulk

Het individueel downloaden van contracten, vooral als u een grote hoeveelheid moet downloaden, kan nogal onhandig zijn. Daarom hebben we nu de mogelijkheid ingebouwd om alle contracten in één keer te downloaden in een ZIP-bestand 
Lees meer
Adverse media Cdd check

Adverse media uitgebreid

Blanco heeft de adverse media feature verder uitgebreid. Deze zogenaamde negatieve nieuws check (bad press) monitort externe publieke gegevensbronnen op negatief nieuws over een cliënt. Er werd in de tool al gescreend op adverse media …
Lees meer
Airs 2 740x340

Koppeling onboarding straat van Blanco aan AIRS PMS Suite uitgebreid

Sinds juni is Blanco’s onboarding straat gekoppeld aan de AIRS PMS Suite. Voor degenen die de eerste aankondiging en uitleg in onze nieuwsbrief van mei hebben gemist; dit betekent dat AIRS is toegevoegd als een verwerker voor gegevens …
Lees meer
Contact details User details

Verbeterd user management

Als cliënten hun loginnaam waren vergeten, moest de professionele gebruiker tot nu toe altijd de hulp van Blanco inschakelen. Professionele gebruikers konden hun cliënten hier niet bij helpen, omdat ze de inloggegevens van de klant niet …
Lees meer
Automated contracts template

Nieuw: de flexibele documenten generator

Sinds kort kunt u bij Blanco gebruik maken van een nieuwe tool: de documenten generator. Net als bijvoorbeeld bij HubSpot en Mailchimp, is het mogelijk om met deze flexibele functionaliteit zelf templates te creëren. In deze templates …
Lees meer
Client file statuses 05

Productoverzicht en statusoptie

Het is nu mogelijk om een status toe te voegen aan een product, een gehele klantrelatie of een persoon binnen een klantrelatie in de Client File. Producten kunnen worden gelabeld met de status inactief’, actief’ of geweigerd’. Bij …
Lees meer
AIRS modelcontrole 15 740x340

Volgende stap in rebalancing in de AIRS PMS Suite

In de AIRS Suite introduceren we een nieuwe methode die een efficiënt rebalancing-proces mogelijk maakt. Professionele gebruikers kunnen nu individuele posities in de portefeuille of (een deel van) het kassaldo uitsluiten bij het …
Lees meer
AIRS 2

Monitoring van de cashflow

Op grond van wet- en regelgeving moeten financiële ondernemingen de inkomende en uitgaande kasstromen op de rekeningen van hun cliënten monitoren. Op die manier kunnen eventuele verdachte geldtransacties worden gesignaleerd. In de AIRS …
Lees meer
Login page Blnco 03

Nieuw ontwerp inlogscherm KYC Suite

We hebben het inlogscherm van de professionele portal van de KYC Suite vernieuwd. Onze UI/UX designer heeft een nieuw inlogscherm ontworpen dat volledig past bij de huidige Blanco huisstijl. Nieuwsgierig? Klik hier om het nieuwe …
Lees meer
Airs 2 740x340

Onboarding straat Blanco gekoppeld aan AIRS Suite

Vanaf 12 juni is de onboarding straat van Blanco voor natuurlijke personen gekoppeld aan de AIRS Suite. Dit houdt in dat AIRS toegevoegd wordt als verwerker voor de gegevens die verkregen worden tijdens het onboarding proces. Tot nu toe …
Lees meer
May 2020 New 740x340

Optie tot risicoclassificatie als onderdeel van Client Due Diligence (CDD)

Sinds kort hebben we een nieuwe feature toegevoegd aan de professional portal en de client file: de risicoclassificatie. Op basis van de ingewonnen gegevens en rekening houdend met de relevante risicofactoren, kan de professionele …
Lees meer
May 2020 New 740 340

Commentaarvelden versterken transparantie

Sinds kort is het mogelijk om in de professionele portal commentaar en notities achter te laten tijdens het onboarding proces en in de client file. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een hit wordt geconstateerd op een PEP-lijst, …
Lees meer
April 2020 New 03

Verbeterde onboarding flow en ondertekening

Als onderdeel van onze continue verbetering van processen, ontdekten we dat er bij cliënten aan het einde van de onboarding enige verwarring ontstond over de volgende stap. De cliënt kreeg in beeld al te zien dat hij kon ondertekenen, …
Lees meer
Child account 1

Nieuwe rekeningsoort: de kinderrekening

Vanaf nu is het mogelijk om een individuele rekening te openen op de naam van een kind. Dit is bijvoorbeeld handig als een cliënt vermogen wil opbouwen voor de studie van zijn of haar kind. Deze kinderrekeningen zijn beschikbaar in de …
Lees meer
FIX plaatje 1

Uitbreidingen fix koppeling AIRS PMS

Uitbreidingen fix koppeling AIRS PMSDe afgelopen twee jaar hebben we de FIX-interface live staan bij een aantal depotbanken. We zijn blij te kunnen zeggen dat de reacties veelal zeer positief zijn. De twee grootste verbeteringen die we …
Lees meer
April 2020 New 05

Nieuwe mobile responsive AIRS client portal

Steeds meer vermogensbeheerders maken gebruik van de nieuwste versie van de AIRS client portal om hun cliënten van informatie te voorzien. In de vorige versies van de portal waren de mogelijkheden beperkt tot het aanbieden van een …
Lees meer
Upload functionality

Nieuwe upload functionaliteit maakt het onboarden makkelijker

De onboarding module van Blanco maakt het onboarding proces een stuk sneller. Maar er was nog één onderdeel dat niet zo snel ging. Vermogensbeheerders moesten documenten per e‑mail opvragen bij hun cliënten. Niet erg efficiënt. Dit …
Lees meer
UIUX improvements

Verbeterde UI/UX van de KYC

We hebben onlangs onze KYC-suite onder de loep genomen om te onderzoeken hoe we het onboarden nog klantvriendelijker kunnen maken. Er zijn al vele settings die door de vermogensbeheerder kunnen worden aangepast om de klantervaring te …
Lees meer
Signing zoom 740x340

Handig: documenten rechtsgeldig ondertekenen in de Client File

Al sinds het begin kun u tijdens de onboarding documenten rechtsgeldig laten ondertekenen door uw cliënten. Dat is mogelijk doordat we van het begin af aan door de implementatie van de software-oplossing Evidos’ in de onboarding hebben …
Lees meer
MITEK lifecheck

ID check nu nog veiliger door de ‘lifeness check’

De ID check vond tot nu toe plaats door middel van het uploaden van een ID en het maken van een selfie. Dat is niet ideaal, want iemand met slechte intenties zou bijvoorbeeld gewoon een de portretfoto van iemand anders voor de camera …
Lees meer
Income statement 740x430 16

Flexibele winst- en verliesrekening in het Financial Investment Plan

Het onboarden van bedrijven is eigenlijk best wel ingewikkeld in onze software. Allerlei vragen moeten ervoor zorgen dat u een duidelijk financieel beeld krijgt van een bedrijf. Dat is verwarrend en tijdrovend. Daarom hebben we dit …
Lees meer
Google tag manager 740x430

Onboarden nu nog persoonlijker door Google tag manager

We kregen van onze klanten de vraag of wij hun eigen marketingtools konden inbouwen in onze software. Maar vanzelfsprekend heeft iedereen andere wensen. Om ervoor te zorgen dat al onze klanten toch hun specifieke marketingtools kunnen …
Lees meer
Status page 740x430

Blijf altijd up to date met een abonnement op onze nieuwe status pagina

Kent u onze statuspagina al? Op deze pagina verschijnen alle geplande software releases en updates. Wat ook handig is, is dat deze pagina de uptime laat zien van al onze software. Zo kunt u constant zien of alle software naar behoren …
Lees meer
Upload organisation structure for complex business 740x340

Uploaden van een organisatiestructuur bij complexe zakelijke klanten

Vanuit compliance-oogpunt moet u kunnen aantonen dat u exact weet hoe de structuur van uw zakelijke cliënt in elkaar zit. Daarom hebben we nu een handige feature ontwikkeld, die u de mogelijkheid geeft om simpelweg een afbeelding van …
Lees meer
Automatic access to much more Kv K information 740x430

Automatisch toegang tot veel meer KvK informatie

We hebben een geavanceerdere datakoppeling van de KvK in onze KYC Suite geïmplementeerd, waardoor u veel meer informatie over een bedrijf krijgt. Naast KvK nummer, RSIN nummer, de bedrijfsnaam en het adres, laden we nu ook de …
Lees meer
Signed document returned immediately 740x340

Ondertekend document meteen retour

U kunt nu de documenten die door u en uw cliënt zijn ondertekend, automatisch retour sturen aan uw cliënt: mensen vinden het prettig, om meteen zo’n bevestiging van de overeenkomst te ontvangen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij zelf uw …
Lees meer
ID verification with a selfie check 740x430

ID verificatie met een selfie-check

We hebben een nieuwe, innovatieve ID verificatietool geïmplementeerd, waarmee ID verificatie veel sneller en makkelijker wordt, maar ook nog steeds superveilig en compliant. Uw cliënten kunnen zichzelf nu bijvoorbeeld verifiëren door …
Lees meer
Risk Tolerance website 740x430 ppi

Verbeterd design van de risicotolerantietest

Veel van onze professionele klanten en hun cliënten vonden onze risicotolerantietest moeilijk te interpreteren. Daarom hebben wij met de hulp van een zogenaamde UX/UI-specialist in mei van dit jaar uitgebreid onderzoek gedaan, wat heeft …
Lees meer
Prospect portal dashboard 740x430px

Een verbeterd dashboard voor de prospect portal

Op 28 november introduceren we een nieuw dashboard voor de Prospect Portal. Het nieuwe design neemt uw cliënten beter bij de hand met waar en hoe te starten. Hieronder een screenshot van de prospect portal, om u een indruk te geven. …
Lees meer
Email template website 20 20

Persoonlijke welkom-emails in uw eigen huisstijl

Vermogensbeheer is relatiemanagement. Daarom biedt ons platform, in onze Client Onboarding module, nu de mogelijkheid om persoonlijke welkom-emails aan uw cliënten te versturen, opgemaakt in uw eigen huisstijl. Dat is natuurlijk …
Lees meer
Ipad website new v2

Customer intimacy met vernieuwende Blanco iPad app voor vermogensbeheerders

Niet eerder hadden vermogensbeheerders de mogelijkheid om klanten via een iPad te registreren. Met de unieke Blanco app zijn vermogensbeheerders niet meer gebonden aan hun computer voor de registratie van hun nieuwe klanten, maar kunnen …
Lees meer

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo