Ons Blog

Nieuwe antiwitwaswetgeving nog strenger, samenwerking nodig om compliant te zijn

AML Blanco Services 20

Europese financiële ondernemingen worden geconfronteerd met steeds meer wetgeving op het gebied van KYC en AML. De nieuwste richtlijn, AMLD6, zorgt er zelfs voor dat bestuurders van financiële ondernemingen strafrechtelijk verantwoordelijk worden. Wij geloven dat niet alleen meer wetgeving, maar ook meer samenwerking in het ecosysteem nodig is om witwassing te voorkomen.

Strafrechtelijke vervolging onder AMDL6

AMLD6 kent een aantal belangrijke wijzigingen. Zo voorziet de wetgeving in een lijst van 22 nieuwe basisdelicten voor witwassen, zoals belastingmisdrijven, milieumisdrijven en cybercriminaliteit. Ook zijn de sancties onder de AMLD6 verruimd. Zo wordt expliciet voorzien in strafbaarstelling van medeplichtigheid, zijn de maximum gevangenisstraffen verhoogd en geldt er strafrechtelijke aansprakelijkheid voor zowel natuurlijke personen die een leidende functie bekleden als rechtspersonen.

Met andere woorden: bestuurders van financiële ondernemingen zijn aansprakelijk en kunnen als zodanig vervolgd worden. Europese lidstaten, waarin deze nieuwe wetgeving tegen witwassing van kracht is, maken het overtreden van de AMLD6 strafbaar met een maximumgevangenisstraf van ten minste vier jaar. Ook gelden er aanvullende sancties en maatregelen, zoals een tijdelijk verbod op het uitoefen van commerciële activiteiten. 

Continue controle nodig

Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen voldoen aan deze wetgeving, is het onder andere zaak dat ze continu hun cliënten screenen. Nog steeds zijn er echter financiële ondernemingen en instellingen die slechts een keer per jaar een dossier controleren, waardoor er hiaten ontstaan in deze dossiers.

In een ideale wereld weten we niet pas na elf maanden of een van onze cliënten mogelijk geld witwast. Op dit moment lopen financiële ondernemingen het risico om financiële producten en diensten te bieden aan criminelen die geld witwassen of gebruiken om terrorisme mee te financieren. Dat kan anders en beter. Een continue toepassing van CDD-processen zou zorgen voor realtime-inzichten en maakt het makkelijker om te voldoen aan AMLD6.

Samenwerking ecosysteem

Niet alleen het continu monitoren van cliënten, maar ook het verruilen van ego-systeem voor ecosysteem-denken is nodig. Daarvoor is het nodig dat partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen (nog meer) gaan samenwerken. Hoe? Door data te delen en deze (geanonimiseerd) beschikbaar te maken voor KYC-doeleinden. Zo wordt het mogelijk om gezamenlijke doelen te realiseren en is het mogelijk in te zetten op continue KYC-processen. 

Alleen zo voorkomen we boetes en – in het ergste geval – het intrekken van de vergunning van een financiële onderneming of zelfs strafrechtelijke vervolging van bestuurders. Laten we er samen voor zorgen dat kwaadwillenden geen toegang hebben tot financiële kanalen, er geen geld witgewassen wordt en daarmee het vertrouwen in het financiële systeem intact blijft. Door in te zetten op continue monitoring en het volledige ecosysteem in actie te brengen. 

Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief

Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo