Ons Blog

Blanco’s bijdrage aan het RegTechBlackBook The Sequel

Regtech logo

RegTechBlackBook The Sequel is een verzameling van diepgaande inzichten en kennis van professionals uit de financiële dienstverlening over de hele wereld. Het biedt een holistisch overzicht van ontwikkelingen in de RegTech-ruimte en voedt het verhaal van hoe technologie kan helpen om financiële instellingen te reguleren en betere producten of diensten te leveren voor hun eindklanten. Blanco’s bijdrage aan RegTechBlackBook The Sequel richt zich op wat WealthTech is, het belang van meer samenwerking om WealthTech tot bloei te laten komen, en hoe het kan bijdragen aan financiële inclusie.

Wat WealthTech, RegTech is en hoe het kan bijdragen aan financiële inclusie

WealthTech brengt de beloften van de vierde industriële revolutie naar vermogensopbouw‑, beleggings- en pensioenbedrijven. Deze sectoren profiteren van verbeterde technologie, maar WealthTech zou nog meer tot bloei komen als er beter zou worden samengewerkt. Dit is nodig, zodat WealthTech nog beter kan bijdragen aan financiële inclusie.

Dit is WealthTech

WealthTech gaat over het ontwikkelen van technologie om beleggingen en vermogensopbouw op een innovatieve manier te beheren of te optimaliseren; bijvoorbeeld voor het opbouwen van een pensioen. In feite behandelt WealthTech rijkdom op dezelfde manier als FinTech het geld behandelt dat we dagelijks gebruiken. WealthTech valt onder de paraplu van fintech; het is immers een vorm van financiële technologie.

Bekende voorbeelden van WealthTech zijn robo-adviseurs. Deze algoritmes maken bijvoorbeeld gebruik van kunstmatige intelligentie om geautomatiseerd en geoptimaliseerd beleggingsadvies te geven, waarbij rekening wordt gehouden met iemands beleggingsdoelen en ‑strategie. De verwachting was dat dit vermogensbeheer schaalbaarder zou moeten maken, omdat automatisering menselijk contact overbodig zou maken. De vraag is echter of vermogende particulieren wel zitten te wachten op een dergelijke aanpak. Beleggingsbeslissingen zijn immers zo urgent dat persoonlijk contact nog vaak de voorkeur geniet en zelfs noodzakelijk wordt geacht. Experts verwachten dan ook dat robo-advies persoonlijk advies niet overbodig zal maken.

Digitale brokerplatforms als Robinhood zijn een ander bekend — mag ik zeggen berucht? — voorbeeld van WealthTech. Via een platform wordt het mogelijk om te beleggen in (digitale) activa. Wat sommige van deze platforms onderscheidt van andere aanbieders is de sociale component. De investeringen van vrienden of bekenden op het platform zijn ook zichtbaar op het platform. Dit is waar de sociale component van Facebook en de financiële component van de aandelenmarkt elkaar lijken te kruisen. Platforms waar mensen kleine investeringen doen over langere periodes, zoals Stash, zijn ook het vermelden waard. Zij stellen individuen immers in staat om vermogen op te bouwen en hun pensioen veilig te stellen. Dat is hoe WealthTech kan bijdragen aan financiële inclusie.

Volgende stappen voor WealthTech: technologie verbetert

WealthTech-innovaties zijn de afgelopen jaren in opkomst en maken steeds meer impact. Startups, applicaties en concepten die voortkomen uit WealthTech hebben ook de manier veranderd waarop vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen werken. Innovaties als Big Data en AI zijn bruikbare tools geworden voor bedrijven in deze sectoren, waardoor ze eindelijk toegang hebben tot de beloftes van de vierde industriële revolutie: kostenbesparingen, effectievere manieren van werken, mogelijkheden om sneller op te schalen, nauwkeurigere prognoses, nieuwe inzichten en meer mogelijkheden voor optimaal klantcontact.

De afgelopen jaren is de wetgeving binnen het vermogenssegment strenger geworden en moeten zowel grote (banken) als kleine (vermogensbeheerders) financiële instellingen voldoen aan nieuwe regelgeving, zoals MiFID in Europa. Steeds meer WealthTech bedrijven richten zich daarom niet alleen op secundair beleggen, maar bieden diensten aan die financiële instellingen helpen om aan hun wettelijke verplichtingen (en meer) te voldoen.

De afgelopen jaren is de wetgeving binnen het vermogenssegment strenger geworden en moeten zowel grote (banken) als kleine (vermogensbeheerders) voldoen aan nieuwe regelgeving, zoals MiFID in Europa. Steeds meer WealthTech-bedrijven richten zich daarom niet alleen op secundair beleggen, maar bieden diensten aan die financiële instellingen helpen om aan hun wettelijke verplichtingen (en meer) te voldoen.

Investeringen in nieuwe technologie in WealthTech zijn aan de orde van de dag. Technologie is continu in ontwikkeling en biedt meer kansen voor zowel traditionele partijen als challengers. Op deze manier draagt WealthTech bij aan de vooruitgang van de financiële dienstverlening. Er zijn een aantal trends in WealthTech die ik graag wil uitlichten die deze ontwikkeling illustreren. Deze zijn als volgt:

Platform as a Service

Deze cloud platformen stellen bedrijven in staat om nieuwe diensten — zoals WealthTech applicaties — te ontwikkelen en te draaien zonder zich zorgen te hoeven maken over de infrastructuur die daarvoor nodig is. Met de opkomst van Platforms as a Service (PaaS) en de ecosystemen van aanbieders en gebruikers zijn innovaties breder beschikbaar gekomen. PaaS zorgt ervoor dat innovatie nog sneller kan plaatsvinden.

Big Data en meer inzichten

Er komen steeds meer toepassingen voor Big Data. Zo wordt het makkelijker om meer informatie te verwerken en worden voorspellingen van bijvoorbeeld vermogensbeheerders nauwkeuriger. Dit betekent dat het werk van beleggers, vermogensbeheerders en investeerders betrouwbaarder en effectiever wordt, wat hun dienstverlening ten goede komt.

Gegevensbeheer is dringender

Gegevens van vermogensbeheerders dienen niet alleen om cliënten te bereiken, maar omvatten ook juridische documenten en gegevens om beleggingsdoelstellingen te formuleren. Cliënten verwachten meer advies op maat en daarvoor zijn meer gegevens nodig. Als gevolg daarvan beschikken adviseurs over meer gegevens dan ooit. Hoe zij deze gegevens beheren, beschermen en de naleving ervan waarborgen, is daarom dringender dan voordat zij toegang kregen tot deze nieuwe WealthTech-technologieën.

Kostenbesparing zorgt voor inclusie

Wealth-technologie en advies van financiële adviseurs waren vroeger voorbehouden aan een select groepje. Nieuwe technologie in WealthTech zorgt ervoor dat dit blijvend verandert. Of het nu gaat om geautomatiseerd advies of het automatiseren van standaardprocessen, WealthTech zorgt ervoor dat kosten worden bespaard. Door deze kostenbesparingen door te berekenen aan de eindgebruiker, worden deze financiële producten breder beschikbaar.

Regtech visual 37

Volgende stappen voor WealthTech: samenwerking vereist

Technologische vooruitgang in WealthTech is noodzakelijk en heeft al bewezen bedrijven en hun klanten voordeel op te leveren. Laten we ons echter niet blindstaren op technologie. Iedereen die wel eens betrokken is geweest bij een veranderingsproces weet dat het er niet alleen om gaat de juiste tools tot je beschikking te hebben. Succesvolle innovatie begint met een doel, zoals klanten beter bedienen, effectievere marketing, beter advies, een beter schaalbare operatie, enzovoort. Om dit doel te bereiken zijn tools nodig en moet de organisatie overtuigd zijn van het nut van nieuwe software, platforms of manieren van werken. Allereerst is interne afstemming nodig.

Er is nog een andere voorwaarde waaronder innovaties binnen WealthTech pas echt tot bloei kunnen komen. Dat is de beslissing om samen te werken, door bijvoorbeeld data of inzichten te delen. Samenwerking is zeker geen innovatie, getuige de verenigingen, ketensamenwerkingen, overleggen, formele en informele netwerken die er in onze branche in overvloed zijn. Het is een ecosysteembenadering die een sector succesvol maakt, niet een ego-gedreven mentaliteit. Door samen te werken, wordt het mogelijk om van elkaars fouten te leren. Het is ook gemakkelijker om uitdagingen samen aan te pakken, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen, wat kosten bespaart. Als groep is het gemakkelijker om zaken aan te kaarten bij belanghebbenden, zoals regelgevers en wetgevers. Vooral omdat de sector voortdurend aan verandering onderhevig is, is samenwerking geen luxe maar een vereiste voor verdere groei. Enige afstemming is ook buiten de organisatie vereist.

Voordelen van WealthTech: financiële inclusie

Veel consumenten zetten vraagtekens bij de traditionele manieren van pensioenopbouw en nemen het heft liever in eigen hand. Neem daarbij dat steeds meer consumenten kiezen of gedwongen worden te kiezen voor een baan als flexwerker, zzp’er of ondernemer. Hierdoor zijn traditionele pensioenfondsen niet voor iedereen beschikbaar. Het is dan ook geen moment te vroeg dat WealthTech zijn beloftes waarmaakt. Veranderingen die WealthTech teweegbrengt, kunnen ervoor zorgen dat een essentiële financiële dienst, het opbouwen van pensioen, voor meer consumenten toegankelijk wordt. Dit zal niet alleen het vertrouwen in het traditionele financiële systeem ten goede komen, maar ook — en dat is niet verwonderlijk — de stabiliteit van de democratieën en landen waarin deze consumenten zich bevinden.

Financiële inclusie, zoals het wordt genoemd, gaat over het garanderen van toegang tot financiële diensten en gaat ons allemaal aan. Toch blijkt dat financiële inclusie nog niet volledig is gerealiseerd. Alleen al in Europa waren er in 2016 bijna 40 miljoen Europeanen die geen of onvoldoende toegang hadden tot bankdiensten. Dit lijkt vooral migranten in Europa te treffen. Inwoners van Oost-Europa blijken ook onvoldoende toegang tot bankdiensten te hebben. Dit geldt voor meer dan een op de tien Polen en Grieken, evenals voor meer dan een op de zes Slowaken en Letten. Marokko is het meest unbanked land’ ter wereld, waar 71 procent van de inwoners geen toegang heeft tot bankdiensten. WealthTech kan het antwoord bieden op deze uitdagingen en helpen financiële diensten te verlenen.

Conclusie

Er zijn aansprekende voorbeelden die laten zien dat WealthTech bijdraagt aan financiële inclusie. Dit vraagt om blijvende investeringen in het verbeteren van technologie in dit veelbelovende domein. Samenwerking, hoewel minder innovatief dan AI, blijkt ook een essentiële strategie te zijn om dit doel te bereiken. Als Blanco kijken wij ernaar uit om samen met de rest van de toeleveringsketen, en iedereen die zich daartoe geroepen voelt, te werken aan financiële inclusie.

Volg ons op LinkedIn

Abonneer je op de Blanco-nieuwsbrief

Ontvang het laatste Blanco-nieuws, artikelen en uitnodigingen voor evenementen.

Heeft u een vraag over ons platform of onze prijzen?

Bel ons op bovenstaand nummer, of neem direct contact op met één van onze teamleden via onze contactpagina:
Neem contact op

Ervaar onze technologie zelf

Boek nu een gratis online demonstratie met een van onze teamleden:
Boek een demo